Naujienos

UAB ZMFOOD 2017 m. sausio 03 d. pasirašė projekto „UAB ZMFOOD eksporto plėtra“, projekto kodas Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-02-0117, finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės“.

Sūrių ir saldžių užkandžių rinkoje dalyvavimas tarptautinėse parodose yra efektyviausia rinkodaros priemonė. Siekiant pritraukti naujų klientų bei didinti įmonės produkcijos žinomumą, projekto įgyvendinimo metu dalyvauta specializuotose maisto ir užkandžių sektoriaus parodose, jose pristatant įmonę ir jos produkciją. Dalyvavimo parodose tikslas – užmegzti naujų kontaktų ir surasti naujų užsakovų užsienio rinkose, didinti produkcijos žinomumą ir populiarinti įmonės vardą.

Projekto finansavimas: bendra projekto įgyvendinimo suma – 96 182,00 EUR, iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų skirta parama – 45 000,00 EUR.

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2016 m. gegužė – 2018 m. vasaris.

Dėl detalesnės informacijos prašome teirautis:

Kristina Marčauskienė

Gamybos direktorė

(8 682) 20752

kristina@zmfood.eu