Naujienos

UAB ZMFOOD 2019 m. liepos 12 d. pasirašė projekto „UAB „ZMFOOD“ eksporto plėtra“ finansavimo ir administravimo sutartį pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonę „Naujos galimybės LT“. Įmonė įgyvendins projektą Nr. 03.2.1-LVPA-K-801-05-0057, kurio tikslas UAB „ZMFOOD“ konkurencingumo ir žinomumo užsienio rinkose didinimas. Tikslui pasiekti planuojama dalyvauti septyniose tarptautinėse parodose, kuriose bus pristatoma įmonė bei jos gaminama produkcija. 
                 Sūrių ir saldžių užkandžių rinkoje dalyvavimas tarptautinėse parodose yra efektyviausia rinkodaros priemonė. Parodose bus dalyvaujama siekiant pritraukti naujų klientų bei didinti įmonės produkcijos žinomumą tarp esamų užsakovų. Dalyvavimas parodose įmonei leis ne tik užmegzti naujus ryšius su potencialiais klientais ir sustiprinti su esamais užsakovais, bet ir geriau ištirti vartotojų poreikius, įgyti žinias apie naujausias sektoriaus vystymosi tendencijas, siūlomų produktų naujoves, geriau pažinti konkurencinę aplinką. Projekto įgyvendinimas sudarys prielaidas sustiprinti įmonės pozicijas užsienio rinkose ir eksporto apimčių didinimui, įmonės žinomumo ir jos užsakovų skaičiaus augimui. Planuojami projekto rezultatai (auganti apyvarta ir eksporto didėjimas) turės teigiamą poveikį tiek įmonės, tiek šalies plėtrai.
                   Projekto finansavimas: įmonės nuosavos lėšos – ne mažiau kaip 36 353,00 EUR, Europos regioninės plėtros fondo skirta parama – 36 353,00 EUR, bendra projekto išlaidų suma – 72 706,00 EUR.
Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. kovas – 2021 m. birželis.
Dėl detalesnės informacijos prašome teirautis:
Sigitas Lokcikas
Direktoriaus pavaduotojas
(8 640) 49868
sigitas@zmfood.eu